Deprem performans analizi/çözümlemesi yöntemi ile Binaların Deprem Riski Altında olup olmadığının ortaya çıkarılması sağlanır.  Binadaki yapısal hasarlar performans analizi ile tespit edilir.

Mevcut bir betonarme yapının davranışı yatay ve düşey yükler altında, birçok belirsizlikler nedeniyle tam olarak belirlenememektedir. Özellikle kentsel alanlarda meydana gelen depremlerde yapılardaki hasarların çok büyük kayıplara neden olması, depreme dayanıklı yapı tasarımında hasar kontrolünün de göz önüne alınması gerektiğini göstermiştir.

Geleneksel yöntem olarak kabul edilen kuvvete dayalı tasarımın yerini alması için performansa dayalı tasarım ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar önem kazanmaktadır. Deprem mühendisliği konusunda bilgilerin genişlemesi ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelerle, mevcut yapıların deprem davranışlarının incelenmesinin daha ayrıntılı ve olabildiğince daha gerçekçi yapılması imkânını ortaya çıkarmıştır.

Nasıl Yapılır ?

3 boyutlu olarak taşıyıcı sistem modeli oluşturularak Yapıya Deprem yükleri etki ettirilir. Böylelikle Bina Deprem Performansı Belirlenmiş olur.
Mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları, adetleri ve etriye aralıkları röntgen ve/veya başka yöntemler ile ölçülebilir

Deprem Performans Çözümlemesinin yapılmasındaki Aşamalar Aşağıdaki gibidir.

 • Mevcut yapının eski mimari ve statik projeleri temin edilir. Bulunamazsa binanın yerinde rölövesi alınarak, Bilgisayar ortamına taşınır.
 • Risk analizi yapılacak yapının Hasar Tespit Durumu belirlenir.

1-Sınırlı Hasar Tespit Bilgi Durumu:

Mevcut yapının eski projeleri bulunmazsa sınırlı Hasar Tespit Bilgi Durumu olarak değerlendirilir ve bilgi düzey katsayısı 0.75 olarak alınır. Binadan alınan karot numune sonuçlarının da en düşük olan basınç dayanımına göre işlem yapılır. bu hasar tespit bilgi düzeyi okul,hastane gibi hemen kullanım performansı zorunlu yapılarda uygulanmaz.

2-Orta Hasar Tespit Bilgi Durumu:

Eski proje olsa da, olmasa da kullanılabilir, Ancak bu bilgi tespit durumunda daha fazla ölçüm yapılmalıdır.

3-Kapsamlı Hasar Tespit Bilgi Durumu:

Eski projeler mevcuttur. Binadan alınan karot numune sonuçlarının ortalaması alınarak basınç dayanımı bulunur.

Betonarme, Yığma, Çelik ve Ahşap Yapı Taşıyıcı elemanlarından yönetmelikte belirtilen sayıda bilgi düzeylerine bağlı olarak numuneler alınması ve Bakanlıkça onay verilmiş Yapı Laboratuvarında Alınan numunele ait testlerinin yapılması

 • Betonarme taşıyıcı elemanlarda ki donatıların tesbiti amacıyla röntgen yada başka yöntemler ile ölçüm yapılarak mevcut yapıda kullanılan demirlerin çapları, adetleri, özellikle de etriye aralıkları bulunur.
 • Betonarme Taşıyıcı elamanlarda sıyırma işlemi ile Demirlerdeki korozyon tespitinin yapılır
 • Risk Analizi yapılacak yapının uygun bir yerinden muayene çukuru açılarak Temel sistemine bakılır.
 • Yapının bulunduğu arsa içinde jeolejik zemin etüdü yapılarak, Zemin Etüd raporu hazırlanır.
 • 3 boyutlu olarak taşıyıcı sistem modeli oluşturularak Yapıya Deprem yükleri etki ettirilir. Böylelikle Bina Deprem Performansı Belirlenmiş olur.
 • Tüm bu değerler ve hesaplamalar ışığında yapısal elemanların hasar tespit durumlarına ait değerlerin ortalaması alınarak, Yapı Performans Analiz raporu hazırlanır.

Analiz sonucunda, binada performans ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan birisine ulaşılır.

 • Yapı göçme konumundadır.
 • Yapı göçmenin önlenmesi konumundadır.
 • Yapı can güvenliği performans seviyesindedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Onaylı

Deprem Risk Analiz Raporu için lütfen bizimle iletişime geçin.

  WhatsApp
  Yardıma İhtiyacınız Varmı ?
  Teklif Almak İçin İletişime Geçiniz.
  Merhaba
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
  Call Now Button